VAKTOMBYTE I IMPACT COATINGS LEDNING – NY VD PÅ PLATS

2017-04-20

Henrik Ljungcrantz avlöser Göran Felldin som VD för Impact Coatings AB (publ). ”Som grundare, CTO och väl förtrogen med marknad och kunder är Henrik ett val som vi i styrelsen är mycket nöjda med” säger styrelseordförande Lars-Erik Nordell.

En förundersökning angående olovligt röjande av insiderinformation är nu nedlagd och styrelsen kan därmed genomföra det byte på VD-posten som inleddes redan efter jul. Marknadens efterfrågan på bl.a. beläggningslösningar och system inom Fuel Cells har inneburit en flygande start på det nya året.

”Jag ser verkligen fram emot att leda Impact Coatings i en storsatsning. Och inte bara inom Fuel Cells, men inom hela automotive-marknaden och då speciellt att få möta en snabbväxande kinesisk efterfrågan” säger Henrik Ljungcrantz.

Göran Felldin kommer att föreslås som ny styrelseledamot och kommer också att fortsätta arbete med bolagets marknadsföring och varumärkespositionering. ”Det har varit oerhört stimulerande att få leda Impact Coatings förändringsarbete och jag känner att vi nu verkligen är redo att ta nästa steg i vår expansion” understryker Göran.

Impact Coatings AB presenterar sin Q1-rapport den 21 april och kallar samtidigt till Årsstämma den 19 maj, 2017.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD, Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e april 2017 kl. 08:50 CET.

————————————————————————–