TYSKA VARIOPLAST TECKNAR ORDER PÅ EN PLASTICOATER FRÅN IMPACT COATINGS

2012-12-12

Impact Coatings har erhållit en beställning från det tyska företaget Varioplast, avseende en PlastiCoater 200. Maskinen skall integreras i en komplett, helautomatisk produktionscell för formsprutning, metallisering och skyddslackering av dekordetaljer till personbilar. Lösningen marknadsföres som en ersättning för kromplätering av plast under varumärket InstantChrome. Ordervärdet är 275 K€. Affären inkluderar även en option att komplettera eller uppgradera med en PlastiCoater 400 inom ett år.

Impact Coatings och Varioplast har samarbetat en längre tid för att utveckla en kostnadseffektiv produktionslösning för integrerad ytbehandling av plastdetaljer med kromfinish. Detaljerna återfinns i växande antal såväl interiört som exteriört för personbilar.

Dagens lösning innebär att formsprutaren skickar iväg detaljerna för kromplätering. Processen är kostsam, miljöbelastande och orsak till betydande kvalitets- och logistikstörningar. Den nya lösningen, som möjliggörs tack vare Impact Coatings speciella metalliseringsteknologi, innebär att detaljernas finish färdigställs direkt i samband med formsprutningen. Hela produktionen utförs helt obemannat.

Den aktuella ordern avser utrustning till en första produktionscell som ska användas för demonstrationer och kvalificering av applikationer samt produktion av mindre detaljer. Leveransen består av en befintlig PlastiCoater 200 som använts för demonstrationer och utveckling. Ordervärdet är 275 K€.

Bägge parters avsikter är att expandera kapaciteten genom att utrusta flera celler också för större detaljer. Därför har parterna även enats om affärsvillkoren för en komplettering alternativt uppgradering med en PlastiCoater 400 inom 12 månader.

”Vi har en långsiktig vision att ersätta plätering av plast med vår metalliseringslösning. Den aktuella affären styrker att denna vision är tekniskt och kommersiellt möjlig och att marknaden nu börjar bli mogen att ta till sig den”, säger Torsten Rosell, Operativ chef på Impact Coatings. ”Varioplast är en utmärkt partner för oss att kommersialisera lösningen. De är innovativa och aggressiva på marknaden med en tydlig avsikt att ta en betydande marknadsandel. Det är en kund vi gärna växer tillsammans med”

För mer information, kontakta Torsten Rosell, Operativ chef på Impact Coatings, tel 013 359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.