Telekom-order till Impact Coatings

2007-08-31

Impact Coatings har i samarbete med Nolato utvecklat en metod att skärma känslig elektronik mot elektromagnetisk strålning. En första produkt till en basstation för mobiltelefoni är nu godkänd och löpande produktion har inletts.

Ordern, från ett ledande telekom-företag, är ett genombrott för metalliserad plast inom ett område där kapslingar tidigare varit av metall. Den nya lösningen har utvecklats i ett nära samarbete mellan Impact Coatings och Nolato Silikonteknik och innebär väsentligt lägre tillverkningskostnad. Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater används för att kostnadseffektivt applicera ett elektriskt ledande och samtidigt korrosionsbeständigt skikt på detaljens insida.

Volymen är inledningsvis begränsad, men parterna har goda förhoppningar om att lösningen skall kunna appliceras på fler produkter och levereras till fler kunder.

Genom att på sikt komplettera beläggningen med supermaterialet Maxfas finns dessutom goda möjligheter att nå en ytterligare förbättrad och svårkopierad produkt.

Därmed har en nytt produktionsområde öppnats med god potential för för Impact Coatings produkter och tjänster.

”Utvecklingsarbetet och legoytbehandlingen har upphandlats i internationell konkurrens. Impact Coatings har också i samband med ordern bedömts och godkänts som ensam leverantör av ytbeläggningen. Eftersom ytbeläggningen är systemkritisk för den färdiga systemprodukten, är affären ett viktigt erkännande av vår verksamhet som utvecklingspartner, legoytbeläggare och systemtillverkare ” säger Torsten Rosell på Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.