SYMBIO FCELL VÄLJER IMPACT COATINGS BELÄGGNING FÖR NY BRÄNSLECELLSSTACK TILL BILAR

2015-08-20

2015-08-20

Franska Symbio FCell SA tillverkar bränslecellsbaserade drivlinor och range extenders för bilar och tyngre fordon. Bolaget har valt Impact Coatings som leverantör av PVD-beläggningar till sin nya bränslecellsstack. Därmed har den första kunden kvalificerat och valt Impacts bränslecellsbeläggning Ceramic MaxPhase™ för en kommersiell tillämpning inom fordonsindustrin. Produkten beräknas vara klar i december 2015.

Symbios FCells produkter monteras initialt i befintliga bilar, antingen som huvuddrivkälla, eller som s.k. range extender för batteridrivna fordon. En range extender monteras i en elbil för att med hjälp av bränsleceller öka räckvidden, en tidig tillämpning av bränslecellsteknologin. Företagets produkter efterfrågas t.ex. för tyst och ren framdrivning av fordon i städer. Typiska användare av Symbio FCells teknik är bilflottor som utgår från och återkommer till samma plats, där en vätgastankstation kan placeras. Ett exempel är franska La Poste.

Bolagen samarbetar kring ny bränslecellsteknologi för Symbio FCells 5 kW Range extender och Full power FC stack, 80-300 kW bränsleceller för tyngre fordon och lastbilar. Bränslecellsstacken med den nya teknologin som använder Impacts beläggningar ska vara klar i december 2015. Inledningsvis kommer Impact Coatings att leverera Ceramic MaxPhase som en beläggningstjänst till Symbio FCell.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.