SYMBIO BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR BRÄNSLECELLER FRÅN IMPACT COATINGS

2021-07-13

Impact Coatings har erhållit en order på ett beläggningssystem av typen INLINECOATER™FC från tillverkaren av bränslecellssystem Symbio. Värdet på systemordern är cirka 1 miljon EUR. Slutleverans är planerad till det fjärde kvartalet 2021.