SYDEUROPEISK LEVERANTÖR AV FORDONSKOMPONENTER BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR RADOMER FRÅN IMPACT COATINGS

2020-01-17

Impact Coatings har erhållit en beställning på ett INLINECOATER™-system för beläggning av radomer (radaremblem) för säkerhetssystem till fordon. Beställaren är en sydeuropeisk komponentleverantör till fordonsindustrin. Ordervärdet är EUR 710 000 och leverans är planerad till tredje kvartalet 2020.

Ordet “radom” används för det radartransparenta väderskyddet kring en radarantenn. Dagens nya bilar använder radar för säkerhetssystem som hjälper föraren (advanced driver-assistance systems ‒ ADAS). En fordonsradar är ofta placerad bakom frontens emblem, i stötfångaren, integrerad i bilens sidobackspeglar eller i andra plastkomponenter. En radom i form av ett radartransparent emblem tillåter signalen att passera med låg dämpning.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offent-liggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstå-ende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020, kl. 16:00 CET.

—————————————————–