STOR KINESISK BILTILLVERKARE VÄLJER IMPACT COATINGS FÖR BRÄNSLECELLER

2017-06-21

En av Kinas största biltillverkare kvalificerar Ceramic MaxPhase™ för bipolära plattor för bränsleceller. Den initiala utvärderingen visar nu att Impact Coatings beläggning är den enda som klarar de tufft satta kraven, som är baserade på gulds egenskaper.

Den kinesiska biltillverkaren har ett omfattande program att utveckla bränsleceller och ökar nu hastigheten i utveckling av bränslecellsbilar lämpliga för massproduktion. Teknologin ska vara skalbar och lämplig för att tillverka tiotusentals bilar om året. För det krävs en pålitlig och kostnadseffektiv beläggningsteknologi för bipolära plattor.

Kina är den snabbast växande marknaden för bränsleceller. De kinesiska myndigheterna har satt upp som mål att 2 miljoner s.k. New Energy Vehicles (fordon drivna utan fossila bränslen) ska finnas i drift i Kina år 2020. Enligt den nationella målsättningen ska New Energy Vehicles utgöra 20% (7 miljoner) av alla nytillverkade bilar år 2025. Samtidigt erbjuder den kinesiska regeringen värdens största subventioner för att underlätta produktionsuppbyggnad för bränsleceller.

Nästa fas i samarbetet är långtidstester av monterade plattor i bränsleceller. Även Impact Coatings förmåga att leverera beläggningar och beläggningssystem kommer att utvärderats.

”Vår ambition är att fokusera på Kinamarknaden med vår unika världsledande patenterade teknologi, Ceramic MaxPhase™ för beläggning av bränsleceller. Kina är världens största marknad för bränsleceller och statliga subventioner kommer att driva marknaden från fossila bränslen till det miljövänliga alternativet bränsleceller”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:

VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017, kl. 09:40 CET.

——————————————————