SLUTLIGT UTFALL I IMPACT COATINGS NYEMISSION

2010-03-24

Impact Coatings har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 77,8 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 147,6 procent och genomfördes för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning.

Sammanlagt tecknades 3 208 528 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 576 998 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 48,6 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 147,6 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har med stöd av teckningsrätter tecknat enligt följande: Göran Holmgren, Styrelseledamot: 5.500 aktier Göran Felldin, Styrelseledamot: 10.000 aktier Lars- Erik Nordell, Styrelseledamot: 5.000 aktier Torsten Rosell, Styrelseordförande: 83.750 aktier Henrik Ljungcrantz, VD: 83.750 aktier Claes Pettersson, CFO: 2.000 aktier Bertil Nilsson, CMO: 2.500 aktier Roger Wigren, CTO: 640 aktier I en kommentar säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell: ”Aktieägarnas stöd och den kapitalbas som erhållits genom nyemissionen utgör viktiga signaler till potentiella kunder och möjliggör de investeringar som krävs för att nå tillväxt och lönsamhet. Vi ser därför fram emot att inleda en ny era i Bolagets historia” De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.