SKANDINAVISK GLASÖGONTILLVERKARE BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FRÅN IMPACT COATINGS

2019-02-19

Impact Coatings har erhållit en order från en skandinavisk glasögontillverkare om leverans av ytterligare ett beläggningssystem för dekorativa beläggningar. Leveransen av en kundanpassad INLINECOATER™D är planerad till fjärde kvartalet 2019. Ordervärde är cirka 10,8 miljoner kronor.

Kunden är en global leverantör av glasögon med eget varumärke och med en årsomsättning som överstiger 75 miljoner euro. Huvudmarknaderna återfinns i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, samt i Östasien.

För mer information kontakta: 

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34
 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019, kl. 09:25 CET.

————————————————————-