REDOVISNINGSUTREDNING BEKRÄFTAR PRELIMINÄRA RESULTATEN AVSEENDE ERSÄTTNINGAR TILL TIDIGARE VD

2018-10-17

De preliminära resultaten av en oberoende utredning av kostnadsersättningar till medgrundare och tidigare VD Henrik Ljungcrantz offentliggjordes via pressmeddelande den 24 juli 2018. Slutrapporten från PwC har nu bekäftat dessa preliminära resultat.

Styrelsen har i linje med vad som sades i pressmeddelandet den 24 juli lämnat över rapporten från utredningen till Ekobrottsmyndigheten för vidare hantering, samt har för avsikt att återhämta de kostnadsersättningar som enligt utredningen är felaktigt utbetalda samt utredningskostnaderna.

För mer information kontakta:

 Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel: +46 765 96 62 38 or e-mail: mark@accendofund.com

—————————————————–