RÄTTELSE I IMPACT COATINGS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2018

2018-10-29

Detta är en rättelse avseende fel i IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2018, vilken släpptes den 26 oktober, 2018.

I Balansräkningen (sida 7) skall Betalda förskott från kunder (2018-09-30) vara 22 277 TSEK och Ej betalda förskott från kunder (2018-09-30) vara 3 650 TSEK. Summan av Betalda och Ej betalda förskott förändras inte med denna korrigering.

I tabellen för Finansiell utveckling i sammandrag (sida 9) skall Förskott från kunder (2018 Jan-Sep) vara 25 927 TSEK, samt Kortfristiga skulder (2018 Jan-Sep) vara 8 047 TSEK.

Korrigerad delårsrapport för juli-september finns som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Rosina Gartz, CFO
Tel: 070-659 36 09

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018, kl. 13:30 CET.

——————————————————————