RÄTTELSE I ENGELSK VERSION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019, IMPACT COATINGS AB (PUBL) YEAR-END REPORT 2019

2020-03-13

Detta är en rättelse avseende fel i den engelska versionen av bokslutskommunikén för 2019, IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2019, vilken släpptes den 14 februari, 2020. Bokslutkommunikén för 2019 på svenska är oförändrad.

I Balansräkningen (sida 7) skall Machines and technical equipment (2019-12-31) vara 11 018 TSEK, Total Long term assets (2019-12-31) vara 20 574 TSEK och Total assets (2019-12-31) vara 114 213 TSEK.

Machines and technical equipment (2018-12-31) skall vara 13 103 TSEK, Total Long term assets (2018-12-31) vara 23 904 TSEK och Total assets (2018-12-31) vara 97 111 TSEK.

Korrigerad bokslutskommuniké för 2019 på engelska finns som bilaga till detta pressmeddelande samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020, kl. 14:00 CET.

——————————————————–