PRESSMEDDELANDE Impact Coatings AB

2006-05-11

VAL AV STYRELSEUTFÖRANDE

Torsten Rosell har valts till ny styrelseordförande för Impact Coatings AB (publ). Impact Coatings är noterade på Nya Marknaden och exploaterar innovativ teknologi för vakuumytbehandling. Vid frågor, kontakta Torsten Rosell 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.