PREMIÄR FÖR IMPACT COATINGS NYA BELÄGGNINGSSYSTEM INLINECOATER 200 PÅ ELMIA POLYMER

2009-05-05

I samarbete med en av världens största tillverkare av formsprutningsmaskiner, Krauss-Maffei, demonstreras helautomatisk metallisering av plastgods inline med formsprutning. För ändamålet har InlineCoater 200, en ny modell av det välbeprövade InlineCoater-konceptet, utvecklats.

På Elmia Polymer kommer maskinen att köras live i kontinuerlig drift. Beläggningsenheten är synkroniserad med en formspruta och en robot sköter all i- och urladdning.

Det helautomatiska förfarandet ger stora fördelar. Tillverkare av plastdetaljer kan själva ombesörja metallisering med ett minimum av tid och kostnader för godshantering och logistik. Den minimala tiden mellan formsprutning och metallisering har även avgörande kvalitetsfördelar.

”det är en växande efterfrågan på metallisering av plast. Vi ser en intressant marknad både i form av mindre, lokala aktörer och stora plastkoncerner, som vill kunna flytta sin metalliseringskapacitet till just den fabrik och den formspruta där behovet finns vid varje enskild tidpunkt”, säger Torsten Rosell, Impact Coatings styrelseordförande.

Det system som visas på Elmia Polymer är en konceptprototyp. Efter en mer komplett utvärdering av maskinen och den potentiella marknaden beräknas systemet vara leveransklart under andra halvåret 2009. Systemet utvecklas tillsammans med Mecdon AB i Laxå, som efter mässan kommer att drifta den nu tillverkade enheten tillsammans med en formsprutningsmaskin för demo, applikationsutveckling och legoproduktion. Tillsammans med Krauss-Maffei kommer kompletta produktionsceller bestående av formspruta, verktyg, robot och InlineCoater att marknadsföras.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se eller 0705-126109

Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.