Plug Power och Impact Coatings undertecknar avsiktsförklaring gällande beläggningstjänster för elektrolys

2023-02-21

Plug Power och Impact Coatings har undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) gällande ett leverans- eller ramavtal, där Impact Coatings kan komma att tilldelas ordrar för beläggningstjänster på metallplattor för elektrolys, både s k separator plates och porous transport layer plates, till ett värde av 2 till 3,5 MUSD under 2023, förutsatt att parterna ingår ett slutgiltigt leveransavtal, att Impact Coatings uppfyller Plug Powers tekniska krav för plattorna, samt uppvisar leveransförmåga för det antal plattor som motsvarar ovanstående värde.