PATENSKYDDET FÖR IMPACT COATINGS BELÄGGNINGAR FÖR BRÄNSLECELLER FÖRSTÄRKS

2014-04-02

Japan har som första land beviljat ett nytt patent avseende Ceramic MaxPhase™ beläggning av bipolära plattor för PEM-bränsleceller. Patentet kompletterar tidigare erhållna patent och förstärker därmed Impact Coatings konkurrensskydd för den ytbeläggningsteknologi Bolaget utvecklat.

Impact Coatings har för avsikt att bli en globalt ledande leverantör av teknologi för ytbehandling av bipolära plattor för bränsleceller, samt av ytbeläggningstjänster inom detta område.

Som komplement till Bolagets redan patenterade beläggningssystem, har därför även en specifik ytbeläggning, marknadsförd under namnet Ceramic MaxPhase™, utvecklats. Ceramic MaxPhase är en nanoteknologisk ytbeläggning som möter högt ställda krav på elektrisk ledningsförmåga och korrosionsmotstånd till låg kostnad samt utan  miljöbelastning. Ytbeläggningen appliceras på plattor av rostfritt stål, som är den mest effektiva lösningen då plattorna ska massproduceras.

Det patent som nu beviljats, med Japan som första land, avser specifikt bipolära plattor för PEM-bränsleceller, vilket är den bränslecellstyp som fordonsindustrin avser att använda. Impact Coatings driver sedan en tid flera projekt tillsammans med ledande företag inom fordonsindustrin för att kvalificera Ceramic MaxPhase för denna tillämpning. Testerna är så här långt mycket lovande och patentet stärker Impact Coatings konkurrensförmåga på denna snabbt växande marknad.  


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.