ÖSTASIATISK BILTILLVERKARE KVALIFICERAR CERAMIC MAXPHASE™ OCH UTÖKAR SMARBETET MED IMPACT COATINGS

2016-06-20

En biltillverkare i Ostasien utvärderar just nu komponenter till nästa generationers bränslecellsbilar. Impact Coatings Ceramic MaxPhase™-beläggning för bränslecellsplattor har visat de bästa resultaten i de krävande utvärderingsstudierna.

I Asien har bränslecellsmarknaden ökat kraftigt under det senaste året. Marknaden tycks växa allt snabbare, något som resulterar i ett större behov än vi tidigare bedömt.

Ytterligare en expansiv biltillverkare följer samma mönster som många i regionen tidigare gjort och väljer Impact Coatings lösning. En teknologi som omfattar både beläggningen Ceramic MaxPhase™ och ett effektivt, nischat, produktionssystem. Flera utvärderingar gjorda under den senaste tiden visar att vårt erbjudande uppfyller marknadens behov, vilket gör att fler företag utvärderar beläggningen.

Nästa fas i sammarbetet är långtidstester av monterade plattor i mindre bränsleceller. Även Impact Coatings förmåga att leverera beläggningar och beläggningssystem kommer att utvärderats.

———————————————————


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.