NYEMISSIONEN I IMPACT COATINGS KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

2007-11-23

Impact Coatings nyemission om drygt 70 MSEK tecknades till cirka 98 procent med stöd av företrädesrätt. Totalt finns intresse för att teckna nära 2 miljoner aktier á 60 kronor.

Bolagets styrelseordförande Torsten Rosell säger i en kommentar:

” Det är mycket glädjande att intresset för Bolaget och vår emission har varit så stort, även i det här turbulenta börsklimatet. Vi ser detta som en kvittens på den potential som finns i Impact Coatings affärsidé. ”

Tilldelning utan företrädesrätt kommer på grund av det stora intresset endast ske till dem som tecknat sig i emissionen. Besked om tilldelning beräknas komma genom en avräkningsnota i början på nästa vecka.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.