NYA FRAMGÅNGAR FÖR IMPACT COATINGS INOM DEKORATIV YTBELÄGGNING

2008-03-03

Ett Letter of Intent har tecknats angående samarbete med en multinationell tillverkare av metallkomponenter. Samarbetet innebär att Impact skall tillhandahålla beläggningsteknologi för vidareförädling av produkterna, en tjänst som det för närvarande råder stor efterfrågan på.

Impact har därför påbörjat tillverkningen av en fjärde InlineCoater 300, dvs samma maskin som levereras till Lindberg och ytterligare en annan kund. Maskinen kommer att placeras i en av kundens fabriker för test, utvärdering, demonstration samt senare industrialisering och volymupprampning. Inledningsvis kommer systemet att leasas av kunden och några större intäkter är inte att förvänta förrän om ca 12 månader.

Den lilla, smidiga, men ytterst kompetenta maskinen InlineCoater 300 har snabbt visat sig passa mycket bra för olika kunders inledande industrialiseringsfas. Ytterligare ett antal kunder har därför visat intresse för detta system. Systemets kapacitet i antal detaljer per har skurits ner jämfört med en fullstor maskin, men istället kan systemet utrustas för maximal flexibilitet vad gäller skikttyp och objektgeometri till en rimlig totalkostnad. De lösningar som utvecklas kan sedan snabbt och enkelt överföras till fullstora produktionssystem.

Avancerade keramer som dekorativa beläggningar på metall är en snabbväxande trend för konsumentprodukter såsom glasögon, klockor, mobiltelefoner, dörrbeslag och VVS-armatur, men utgör också ett intressant sätt att profilera renodlade industriprodukter. Impacts erbjudande har visat sig vara mycket konkurrenskraftigt jämfört med de traditionella system som erbjuds av etablerade leverantörer.

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 070 5126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.