NY STYRELSEKANDIDAT TILL IMPACT COATINGS PRESENTERAS

2012-05-18

Inför Bolagets årsstämma fredagen den 25:e maj, presenterar Bolagets huvudägare ytterligare en kandidat till valet av styrelseledamöter. Kandidaten, Allesandro Perrotta, har innehaft en rad ledande befattningar inom internationell kontaktdonsindustri, bla som Vice President inom en av väldens största kontaktdonstillverkare, Amphenol. Förslaget skall ses mot bakgrunden att Impact Coatings alltmer fokuserar på att etablera sin beläggning Silver MaxPhase som en ersättning för guld på elektriska kontakter.

Perrotta är 43 år, född i Italien, utbildad i USA och nu bosatt i Singapore. Med sin senaste tjänst som ”Corporate VP & Group General Manager Mobile Consumer Products” för Amphenol var han stationerad i Asien på en central position inom mobiltelefonindustrins globala komponentflöde. Han har dessförinnan innehaft en rad ledande positioner inom Amphenol och Motorola. För närvarande innehar han en tjänst som ”Executive Vice President” för REC Solar & Systems. REC är en av världens största leverantörer av kisel för bl a solceller.

Sedan en tid är även Perrotta operativt verksam i verkställandet av Impact Coatings MaxPhase-strategi, där hans breda internationella kontaktnät och kunskaper om kontaktdonsindustrin är av stort värde.

”Alessandro var en av de första personerna bland potentiella kunder som insåg den fulla potentialen i vår teknologi och han fattade snabbt tycke för vårt företag. Jag kan varmt rekommendera honom för inval i vår styrelse då jag är övertygad om att han där kan tillföra den branschkompetens och det säljdriv som verkställandet av vår strategi kräver”, säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings. Förslaget stöds även av Bolagets andra huvudägare, Torsten Rosell, samt av övriga styrelseledamöter.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951, 070-6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.