Mobiltelefontillverkare godkänner Impact Coatings Maxfas-beläggningar för ersättning av guld

2007-08-16

Impact Coatings, noterade på First North, har som mål att med hjälp av supermaterialet Maxfas etablera sig som leverantör av kontaktbeläggningar för konsumentelektronikmarknaden. Det aktuella godkännandet visar att denna strategi varit riktig och att en kommersiell exploatering nu kan inledas.

Den aktuella kunden beställde tidigare i år Maxfasbeläggningar för slutlig kvalificering mot specifikationen för en specifik mobiltelefonapplikation. Trots att den ursprungliga specifikationen utökats med ytterligare krav har Impact Coatings lyckats uppfylla samtliga krav.

I den aktuella applikationen ersätter Maxfas guldplättering i syfte att förbättra motståndet mot nötning och korrosion. Utvärderingen visar att Maxfas fungerar bättre än guld både i normal användning och tuffare miljöer. Kontakten tillverkas i bandformat och är därför en tillämpning för Impact Coatings nya beläggningssystem ReelCoater. Uppdraget planeras att följas av en industriell uppskalning med efterföljande högvolymsproduktion.

Samarbetet har utökats och inkluderar nu flera av världens största kontaktdonstillverkare som deltar i projektet för att förbereda för integration av ReelCoaters i sitt produktionsflöde.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.