MAXPHASE-BELÄGGNINGAR FRÅN IMPACT COATINGS I POWERCELL´S BRÄNSLECELLSSYSTEM

2013-05-28

Impact Coatings svenska samarbetspartner inom bränslecellsområdet, PowerCell, lanserar PowerPac, världens första fullskaliga prototyp av ett bränslecellssystem som drivs av vanlig fordonsdiesel. Bränslecellen i  denna prototyp innehåller bipolära plattor vilka ytbeläggs med Ceramic MaxPhase från Impact Coatings.

PowerPac består av en reformer som omvandlar vanlig fordonsdiesel till vätgas. Vätgasen omvandlas sedan i en bränslecell till elektricitet. Jämfört med en generator driven av en dieselmotor har PowerPac högre verkningsgrad utan utsläpp av NOx, svavelföreningar eller partiklar. Den är dessutom tystare och kräver mindre underhåll.

Produkten är tänkt att användas för elproduktion i lastbilar, fritidsbåtar och på andra ställen där det kan vara svårt att lagra vätgas men där man kan ha tillgång till diesel.

Ceramic MaxPhase skyddar de bipolära plattorna mot korrosion och optimerar deras elektriska egenskaper. Ceramic MaxPhase är en kostnadseffektiv lösning med lång livslängd som möjliggör effektiv massproduktion av plattorna i rostfritt stål utan att tillämpa kostsam guldbeläggning.Med Ceramic MaxPhase samt det högeffektiva beläggningssystemet InlineCoater, siktar Impact Coatings mot att bli en ledande leverantör på den snabbt framväxande marknaden för ytbeläggningar av bipolära plattor för bränsleceller. Såväl Ceramic MaxPhase som InlineCoater skyddas av patent.

Impact Coatings och Powercell har under flera år haft ett utvecklingssamarbete och samarbetet förstärks ytterligare genom att parterna deltar i en ansökan om forskningsstöd från EU´s 7:e ramprogram. Ansökan avser utveckling i syfte att ytterligare förbättra prestanda under flerårig drift.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.