Maxfas-order för mobiltelefon-applikation värd 1 mkr till Impact Coatings

2007-04-24

Impact Coatings, noterade på First North, har idag erhållit en order från en mobiltelefontillverkare. Ordervärdet är 1 mkr och avser förbedelser för volymproduktion.

I den aktuella applikationen ersätter Maxfas guldplättering i syfte att förbättra motståndet mot nötning och korrosion. Kontakten tillverkas i bandformat och är därför en tillämpning för Impact Coatings nya beläggningssystem ReelCoater.

Den aktuella ordern innebär ett uppdrag att slutligt verifiera Maxfas för applikationen som planeras att följas av en industriell uppskalning för verifiering av seriemässig volymproduktion. Därefter är avsikten att i ett första skede Maxfas-belägga kontakter hos Impact.

Samarbetet inkluderar även en av världens största kontaktdonstillverkare som deltar i projektet för att förbereda för integration av ReelCoaters i sitt produktionsflöde.

”Vi har kämpat länge för den här ordern, som har stor betydelse för den fortsatta kommersialiseringen av Maxfas. Vi går därför in med stor entusiasm för att klara av de moment som återstår innan volymproduktion kan inledas” säger Impacts VD Henrik Ljungcrantz.


För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz, tel 013 359951 eller 070 6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.