Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO på Impact Coatings

2023-01-09

Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO och medlem i ledningsgruppen på Impact Coatings, hennes sista dag är den 3 februari 2023. Rekrytering av en ny har CFO påbörjats och Bengt Vernerson utses till tillförordnad CFO under rekryteringsperioden efter att Marie har lämnat.

”Marie har under sin tid på Impact Coatings varit instrumentell i förändringsarbetet för att professionalisera och industrialisera bolaget och jag vill tacka henne för sina insatser och sitt engagemang”, säger Torbjörn Sandberg, VD på Impact Coatings.
 
Bengt Vernerson har lång erfarenhet av CFO-, styrelse- och ledningsgruppsarbete med fokus på strategi- och affärsplanering. Han har även bred erfarenhet av intern och extern finansiell rapportering i noterade bolag, bland annat från Höganäs Group och Lammhults Design Group.