LEVERANS AV BELÄGGNINGSMASKIN TILL VARIOPLAST TIDIGARELAGD OCH VERKSTÄLLD

2018-12-03

Varioplast Konrad Däbritz GmbH (Tyskland) beställde i juli en beläggningsmaskin av typen INLINECOATER™M från Impact Coatings, enligt ett pressmeddelande daterat den 13 juli 2018. Leveransen var planerad att ske i början av 2019, men har blivit tidigarelagd och verkställdes i slutet av november 2018.

För mer information kontakta: 

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34
 

E-mail: investors@impactcoatings.se

——————————————————–