LEDANDE KONTAKTDONSTILLVERKARE HYR INLINECOATER AV IMPACT COATINGS

2010-06-29

Impact Coatings har tecknat ett hyresavtal med en ledande kontaktdonstillverkare angående en InlineCoater 300. Beläggningssystemet kommer att användas för industrialisering av PVD- beläggningar, bl a Maxfas, på elektriska kontakter.

Beläggningssystemet, en InlineCoater 300, kommer att användas på en central utvecklingsavdelning för industrialisering av olika produkter för kundens fabriker runt om i världen. Detta förväntas senare leda till beställningar av produktionssystem, vilket kan vara både större InlineCoaters, ReelCoater och PlastiCoaters. 

Impact Coatings har samarbetat med kunden en längre tid. Möjligheten att använda Maxfas på kontaktstift har haft en avgörande betydelse för affären, men också andra beläggningar och applikationer skall utvärderas. 

Genom att kunden erbjudits en möjlighet att börja nyttja Impact Coatings teknologi utan omfattande investeringar påskyndas kundens volymupprampning. Dessutom sker en större del av industrialiseringsarbetet hos kunden. 

”Den här affären har möjliggjorts tack vare vårens emission och följer den i prospektet presenterade strategin. Affären ger större intäkt över tiden jämfört med en direkt försäljning av ett beläggningssystem”, säger Henrik Ljungcrantz, Impact Coatings VD. Ordervärdet uppgår till ca 2 miljoner kronor per år. 

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, henrik@impactcoatings.se eller 0706-635580 

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.