LARS-ERIK NORDELL NY STYRELSEORDFÖRANDE I IMPACT COATINGS

2011-06-07

Impact Coatings organiserar om. VD Henrik Ljungcrantz kommer att helt fokusera på kommersialiseringen av Maxfas-relaterade produkter. För att frigöra operativ kraft samt erhålla ett kraftfullt styrelsestöd, överlämnas ordförandeuppdraget till styrelseledamoten Lars-Erik Nordell. Tidigare styrelseordförande Torsten Rosell blir operativ verksamhetschef med målet att genom ökad försäljning så snabbt som möjligt nå lönsamhet.

”Vår lansering av Silver MaxPhase har mottagits mycket positivt från marknaden. Teknologin är på plats och det nu är bra timing att öka insatserna ytterligare. Målet är att Bolagets verksamhet ska baseras på Maxfas-relaterade system”, säger VD Henrik Ljungcrantz.

”Samtidigt har vi byggt upp en betydande potential av befintliga prospects och upparbetade marknadskanaler. Vi kommer att vidta ett antal åtgärder som syftar till att omvandla dessa affärsmöjligheter till en stabil försäljning och därmed skapa lönsamhet i Impact Coating” säger Torsten Rosell, nytillträdd verksamhetschef.    

”Omorganisationen gör att vi maximalt utnyttjar grundarnas unika kompetens” säger Lars-Erik Nordell, nytillträdd styrelseordförande.”Samtidigt kommer jag tillföra erfarenhet och fokus i det strategiska arbetet genom att leda styrelsens arbete”.

Lars-Erik Nordell har en lång erfarenhet av styrelsearbete i ett 15-tal innovationsföretag bla som ordförande i Kreatel Communication AB. Lars-Erik har även varit styrelseledamot i ett par börsbolag.

För mer information, kontakta verksamhetschef Torsten Rosell, tel 013-359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.