Lägre aktivitet inom Coating Services under det fjärde kvartalet

2023-11-28

Impact Coatings meddelar att aktiviteten i bolagets Coating Service Center Sverige hittills under det fjärde kvartalet inte har motsvarat de förväntningar om fortsatt hög aktivitetsnivå som kommunicerades i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023. Den lägre aktiviteten är huvudsakligen kopplad till försenade ordrar inom elektrolys, där bolaget har en huvudkund. Även om planerade volymer fortfarande förväntas komma innebär förseningar i orderingång att Impact Coatings inte bedömer sig hinna producera och fakturera på samma nivå som under de andra och tredje kvartalen 2023. Som beskrevs i delårsrapporten för det tredje kvartalet befinner sig tillverkningen av elektrolysstackar i en upprampningsfas där timing och storlek på beläggningsordrar varierar.

Som ett resultat av den lägre aktiviteten har Coating Service Center Sverige gått ner i enskiftsproduktion, men är redo att åter rampa upp. Parallellt jobbar bolaget med att gå från tester och provserier till volymproduktion åt en bredare kundbas inom bland annat elektrolys.

Bolaget avser att offentliggöra sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023 som planerat den 16 februari 2024.