Korrigering av tryckfel i Kallelse till årsstämma

2015-04-28

I kallelsen som publicerats tidigare idag behöver dessvärre ett tryckfel korrigeras. Den dag som aktieägare skall anmäla sin avsikt att delta på stämman skall vara senast 20 maj 2015 kl 16.00 och inte som felaktigt angas 20 april.

Ny uppdaterad Kallelse finns som bilaga till detta meddelande.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.