KOMMUNIKÉ IMPACT COATINGS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

2005-05-03

Vid dagens ordinarie bolagsstämma: • beslutades att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. • fastställdes ett arvode till styrelsen om SEK 200 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut. • omvaldes styrelseledamöterna Claes Gyllenhammar, Torsten Rosell och Jan-Erik Sundgren. På ett efterföljande konstituerande styrelsemöte: • omvaldes Claes Gyllenhammar till styrelsens ordförande För mer information kontakta: Henrik Ljungcrantz, verkställande direktör, 013-10 37 80 ______________________________________________________________________________ Impact i korthet Industriell nanoteknologi Impact utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD-ytbeläggning, en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer. Företagets huvudprodukt är beläggningssystemet InlineCoater™, som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av nya, nanostrukturella skiktmaterial, bl a Maxfas som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. www.impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.