KLOCKTILLVERKARE BESTÄLLER YTTERLIGARE BELÄGGNINGSMASKIN FRÅN IMPACT COATINGS

2018-09-03

Impact Coatings har mottagit en order från en schweizisk klocktillverkare om leverans av en beläggningsmaskin av typen INLINECOATER™D utrustad för dekorativ beläggning av komponenter till armbandsur.

Kunden är en välkänd klocktillverkare som beställde sin första beläggningsmaskin från Impact Coatings 2016. Den nya maskinen ska levereras första halvåret 2019. Ordervärdet, som beror av bestyckning och specifika kundkrav, är i storleksordningen 700.000 euro.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, CEO
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2018, kl. 08:30 CET.

————————————————————————