Jonas Nilsson utsedd till VD på Impact Coatings från 1 oktober 2023

2023-06-16

Impact Coatings styrelse har utsett Jonas Nilsson till VD från 1 oktober 2023. Torbjörn Sandberg Kanon, VD sedan 28 maj 2018, kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till och med 30 september 2023 och kommer att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod fjärde kvartalet 2023. Jonas Nilsson är för närvarande Investment Manager på LiU Invest i Linköping och tillför Impact Coatings relevant erfarenhet som både bolags-VD och aktiv styrelseledamot i växande teknikföretag inom halvledar-, fordons- och beläggningsindustrier.

– Torbjörn Sandberg Kanon har lett transformationen av Impact Coatings till ett äkta industriföretag som krävande globala kunder förlitar sig på för högkvalitativa, innovativa beläggningslösningar. Torbjörn har infört kommersiell disciplin, format en kompetent ledningsgrupp och utvecklat långsiktiga kundrelationer samt definierat företagets strategi och leveransförmåga. Styrelsen tackar Torbjörn för hans bidrag till företagets långsiktiga framgång, säger Mark Shay, styrelseordförande på Impact Coatings.
 
– Styrelsen ser fram emot att Jonas Nilsson som ny VD fortsätter bolagets utveckling. Jonas har en mycket relevant bakgrund som ingenjör, investerare och företagsledare som kommer att skapa värde för alla Impact Coatings intressenter, säger Mark Shay.
  
Jonas Nilsson, född 1972, är idag Investment Manager på LiU Invest, vilket är Linköping universitets investeringsgren vars syfte är att finansiera och utveckla nya teknikföretag som bildas ur universitetet. Genom sin roll på LiU Invest är Jonas för närvarande styrelseordförande i n-ink AB och Polar Light Technologies AB samt styrelseledamot i HPViCo AB. Jonas är även styrelseordförande i Börslycke Gård AB och Graphensic AB samt styrelseledamot i Entiros AB. Jonas har bland andra tidigare roller varit VD och senare styrelseordförande i SweGaN AB, VD för SP Devices AB och R&D Director på Kreatel Communications AB.

Efter tillträdet som Impact Coatings VD och en övergångsperiod under fjärde kvartalet 2023 kommer Jonas Nilsson att behålla styrelseposterna i Börslycke Gård AB och Entiros AB.

Jonas Nilsson har studerat teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.