INDUSTRIELL VOLYMPRODUKTION MED TEKNOLOGI FRÅN IMPACT COATINGS INLEDD

2009-12-18

Impact Coatings, noterade på Nasdaq OMX First North, har passerat en kommersiellt viktig milstolpe. Två systeminstallationer i Asien har tagits i bruk för industriell volymproduktion. I bägge fallen har detta föregåtts av omfattande utvärderingar av kunderna, då produktionen utgör en strategisk del av deras verksamhet.

”de första affärerna är svårast både att ta och att genomföra” säger Impact Coatings ordförande Torsten Rosell. ”Vi är därför mycket glada för att vi nu har två starka referensinstallationer, att både InlineCoater 300 och 500 nu är industriellt verifierade samt att vi visat att vi kan tillverka så här komplexa produkter både snabbt och med god lönsamhet”

Den kund som beställt två InlineCoater 300 för installation i Filippinerna, har övertagit ägandet av bägge maskinerna. Dessa har produktionsverifierats under en längre tid och nyttjas nu för fullskalig produktion av ett antal dekorativa och nötningsbeständiga beläggningar. För kundens del innebär installationen att ledtiderna kortats väsentligt, vilket möjliggör en övergång från lagerstyrd till kundorderstyrd produktion. Under processen har Impact Coatings erhållit ovärderliga kunskaper om den industriella miljö som Bolagets system är tänkta att nyttjas i. Även den kund som tecknat överenskommelse om totalt 20 InlineCoater 500, har tagit de två maskiner som beställts och installerats i deras fabrik i Kina i bruk för storskalig produktion. Systemen ger kunden möjlighet att producera ett brett spektrum av olika beläggningar för olika ändamål till konkurrenskraftig kostnad. Kundens högt ställda krav på driftsduglighet har uppfyllts och kunden har uttryckt stor tillfredställelse med detta. Utvecklingen av de nya beläggningar som efterfrågas har passerat viktiga milstolpar men slutlig verifiering har ännu inte slutförts. Produktionsvolymen av de beläggningar som tidigare verifierats har ännu inte passerat kapaciteten i de två system som levererats, varför kunden hittills avvaktat med att beställa ytterligare system. Den beläggning som primärt efterfrågas för den produktionskapacitet som byggts upp i Ungern, bl a innehållande en InlineCoater 300, är för slutverifiering hos den aktuella slutkunden. Nya krav och information om verifieringsprocessen som tidigare inte varit känd för Impact Coatings, har försvårat och försenat processutvecklingen. Impact Coatings egna tester visar dock på att den beläggning som för en tid sedan levererats för utvärdering klarar de kritiska testerna.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.