INDUSTRIDOKTORAND FRÅN IMPACT COATINGS AVLÄGGER DOKTORSEXAMEN

2012-08-20

Mattias Samuelsson är Impact Coatings förste industridoktorand som når teknologie doktorsexamen. Han har vid gruppen för Plasma- och ytbeläggningsfysik på Linköpings Universitet forskat kring en ny PVD-beläggningsmetod, HiPIMS. Samarbetet ger Impact Coatings goda möjligheter att tidigt kommersialisera den nya tekniken, som förväntas ge ytterligare fördelar för Bolagets beläggningssystem.

Forskningsstudierna har varit finansierade av Vetenskapsrådet och handletts av professor Ulf Helmersson, chef för gruppen Plasma- och ytbeläggningsfysik vid Linköpings Universitet. Gruppen är världsledande inom HiPIMS teknologin och var även de första som började sprida teknologin.

Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater lämpar sig mycket bra för tillämpning av HiPIMS-teknologin, såväl för forskning och industrialisering som för storskalig industriell produktion. Att Impact Coatings, via Mattias forskningsarbete, var involverad i utvecklingen av HiPIMS, var en av anledningarna till att Fraunhoferinstitutet i Tyskland förra året köpte en InlineCoater 300. Fraunhofer forskar också på HiPIMS-teknologin och parterna verkar nu tillsammans för att industrialisera teknologin.

Att vara arbetsgivare för industridoktorander har visat sig vara ett effektivt sätt för Impact Coatings att vara delaktig i kvalificerad forskning och kunna tillgodogöra sig industrialiserbara forskningsresultat. Kostnaden för forskningen har finansierats med externa medel och utgör samtidigt utbildning av nya kvalificerade medarbetare. Mattias övergår nu i en ordinarie tjänst, främst för att projektleda andra externfinansierade utvecklingsprojekt.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.