Inbjudan till kapitalmarknadsuppdatering med Impact Coatings den 18 september 2023

2023-08-07

Den 18 september 2023 kommer Impact Coatings hålla en kapitalmarknadsuppdatering i Inderes Studio, Västra Trädgårdsgatan 19, i Stockholm. Under eventet kommer avgående VD Torbjörn Sandberg Kanon och representanter från ledningsgruppen att presentera bolaget.

Kapitalmarknadsuppdateringen ger investerare, media och andra intressenter möjlighet att få en uppdatering om Impact Coatings strategi och utveckling.

För de som inte kan delta fysiskt kommer eventet att sändas live (begränsat antal fysiska platser). Mer information kommer att skickas ut närmare eventet. Kapitalmarknadsuppdateringen kommer att starta kl. 12.00 och beräknas vara slut kl. 13.30.

Datum: 18 september 2023
Tid: 12.00 (CEST)
Lokal: Inderes Studio, Västra Trädgårdsgatan 19, Stockholm

Om du önskar att delta, vänligen registrera dig på https://tv.streamfabriken.com/impact-coatings-cmu-2023/.