IMPACT COATINGS UTVALDA FÖR UTVECKLING AV ÄNNU EN BRÄNSLECELLSBIL

2015-09-02

Ytterligare en biltillverkare väljer Ceramic MaxPhase™ från Impact Coatings för ytbeläggning av bränslecellsplattor. Kunden, som tillverkar bilar inom premiumsegmentet, har beslutat att använda Impact Coatings som single source under den första utvecklingsfasen. Ytbeläggning av bränslecellsplattorna kommer att ske under 2015 och 2016, till ett beräknat värde av ca 2 miljoner kr.

Under utvecklingsfasen ska biltillverkaren tillverka bränslecellsstackar, som bl.a. monteras i kundens första generations bränslecellsbilar för utvärdering. Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase som en beläggningstjänst direkt till biltillverkaren. Arbetet kan komma att utökas med ytterligare utveckling och optimering av beläggningsprocessen åt kunden.

De flesta biltillverkare avser att använda bränslecellsplattor av rostfritt stål för framtida volymproduktion i syfte att minimera tillverkningskostnaden. Impact Coatings kostnadseffektiva beläggning Ceramic MaxPhase läggs på de rostfria plattorna för förbättrad prestanda, både vad gäller bränslecellens effektivitet och dess livslängd. Ceramic MaxPhase, som beläggs med hjälp av PVD-teknik (Physical Vapor Deposition), har i tester visat sig vara den bästa lösningen för bränsleceller för fordonsapplikationer. Impact Coatings är delaktiga i ett flertal pågående utvecklingsprojekt tillsammans med ledande fordonstillverkare.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.