Impact Coatings tillkännager förändring i valberedningen

2024-03-19

Impact Coatings AB (publ) offentliggjorde valberedningen inför årsstämman 2024 i ett pressmeddelande den 24 oktober 2023. Hyundai Motor Company, en av de tre största aktieägarna i bolaget, har utsett Boki Kim till sin nya representant i valberedningen att ersätta Syafiq Johari.

Valberedningen består av:
   Kai Tavakka, ordförande, utsedd av Accendo Capital SICAV RAIF
   Boki Kim, utsedd av Hyundai Motor Company
   Hans Österberg, privat investerare
   Mark Shay, styrelseordförande, adjungerad

Impact Coatings årsstämma kommer att äga rum i Linköping den 22 maj 2024. Valberedningens förslag publiceras i samband med kallelsen till årsstämman samt kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.impactcoatings.com.