IMPACT COATINGS TECKNAR SYSTEMORDER

2012-05-31

Den glasögontillverkare som sedan tidigare driftar tre beläggningssystem från Impact Coatings, har beställt ytterligare ett system för sin produktion av glasögonbågar. Systemet, som skall användas för applicering av transparenta skyddsbeläggningar på plast, baseras på en InlineCoater 300. Ordervärdet är ca 5 mkr.

Samarbetet med den aktuella kunden inleddes redan 2007 och har successivt utökats till att nu omfatta 4 beläggningssystem för ett brett sortiment av ytbeläggningar. Samarbetet har alltmer kommit att handla om utveckling av nya beläggningar. Det fjärde systemet, som beräknas installeras hos kund i oktober, skall användas för en nyutvecklad skyddsbeläggning för plast. Beläggningen, som är helt transparent, skyddar plasten mot kemiska angrepp från t ex alkohol.

Leveransen omfattar även fortsatt utvecklingsarbete samt legoleveranser från Impact Coatings anläggning i Linköping under systemets leveranstid.

”Vi är mycket stolta över att återigen få kundens förtroende att leverera inte bara ett till beläggningssystem, utan även en ny beläggningsprocess”, säger Torsten Rosell, Verksamhetschef på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Impact Coatings Verksamhetschef, Torsten Rosell på 013-359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.