IMPACT COATINGS TECKNAR SYSTEMAVTAL

2007-11-07

Ytterligare en tillverkare av dekorativa konsumentprodukter har valt Impact Coatings teknologi för ytbeläggning. Ordervärdet är på i storleksordningen 10 mkr. Såväl beläggningsprocess som beläggningssystem är desamma som nyligen sålts till en glasögontillverkare.

Avtalet innebär att ett beläggningssystem av typen InlineCoater byggs. Inledande produktion sker hos Impact Coatings i Linköping. Kunden, som av konkurrensskäl vill vara anonym, har förbundit sig att som minimum lägga all sin produktion av dekofunktionella ytbeläggningar hos Impact Coatings i tre år, men parternas avsikt är att systemet skall tas över av kunden när processen är helt industrialiserad.

”Affären bekräftar ytterligare att vårt affärsområde funktionell deko omfattar betydande affärsmöjligheter och utgör ett starkt komplement till vårt huvudområde Maxfas på elektriska kontakter”, säger Impact Coatings VD Henrik LjungcrantzPrenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.