IMPACT COATINGS TECKNAR SAMARBETSAVTAL MED KINESISKA TELOS AUTO OCH LOKALA MYNDIGHETER

2017-12-06

· Samarbetsavtal med bränslecellstillverkaren Telos Auto Power Systems i Foshan, Kina

· Samarbetsavtal med stadsledningen i den kinesiska staden Foshan

· Avtalen syftar till att tillsammans utveckla världsledande bränslecellssystem där Impact Coatings beläggning är en viktig del

Impact Coatings, som utvecklar och säljer sin världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har tecknat ett samarbetsavtal med den kinesiska bränslecellstillverkaren Telos Auto Power Systems i staden Foshan i Kina och med stadens administrativa ledning. Foshan med cirka 7 miljoner invånare ligger i den expansiva regionen Guangdong och är ett av de stora centren för utveckling av bränsleceller och vätgasfordon i Kina.

Samarbetsavtalet innebär att parterna tillsammans ska utveckla världsledande bränslecellssystem med stöd av den lokala stadsledningen. Impact Coatings beläggning är en viktig del i arbetet med att utveckla bränslecellssystem med hög effektivitet och hållbarhet.

Telos Auto Power Systems är ett företag inom bränslecellsområdet och ett resultat av den kinesiska regeringens stora satsning på utsläppsfria fordon. Telos Auto fokuserar på att bli ledande i Kina inom utveckling och tillverkning av bränslecellssystem till stadsbussar och lastbilar. I detta arbete ingår att samarbeta med världsledande aktörer, däribland Impact Coatings, inom olika delar av processen.

Telos Autos grundare har bakgrund från Ballard Power Systems, en av de största bränslecellstillverkarna och med bas i Kanada. Telos har tillverkat sina första bränslecellssystem, vilka har installerats i bussar som rullat ut på marknaden. Teknologin och produktionen skalas nu upp för att klara volymproduktion, då Telos har avtal om leverans av bränslecellssystem till fler busstillverkare.

”Vår teknologi ses som unik av Telos och som den med klart bäst prestanda. Att vi ingått detta samarbete är ett första steg mot att vår beläggning används som standard världen över. Avtalet lägger en grund för presumtiva affärer med Telos Auto, men även fortsättningsvis med andra liknande bränslecellstillverkare i Kina”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail:
henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2017, kl. 16:00 CET. 

———————————————————————————

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.