IMPACT COATINGS TECKNAR PRODUKTIONSORDER MED ORREFORS KOSTA BODA

2008-03-20

Ett treårigt produktionsavtal med Orrefors Kosta Boda har tecknats avseende en av Impact Coatings dekorativa ytbeläggningar. Volym och därmed ordervärde är beroende av den aktuella produktens säljutveckling, men kan inledningsvis hanteras i befintlig produktionsutrustning efter en tilläggsinvestering i ädelmetall.

Marknaden för dekorativa beläggningar producerade med den miljövänliga PVD-metoden växer snabbt. Impact Coatings erbjudande är speciellt konkurrenskraftigt när det samtidigt ställs höga krav på mekaniska, kemiska och elektriska egenskaper. Affären är en tillämpning av Impact Coatings sortiment av färdigutvecklade dekorativa beläggningar, vilka enkelt kan anpassas till kunders specifika krav och som kan tillämpas inom en vid krets av applikationer.

Produktionen sker i ett beläggningssystem av typen InlineCoater, som visat sig vara mycket konkurrenskraftigt för denna typ av massproducerade detaljer jämfört med konventionella PVD-system.

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 070 5126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.