IMPACT COATINGS TECKNAR ÖVERENSKOMMELSE OM 20 BELÄGGNINGSSYSTEM VARAV 2 BESTÄLLTS FÖR LEVERANS FÖRSTA HALVÅRET 2009

2009-02-04

Enligt överenskommelsen, uttrycker kunden sin avsikt att beställa 20 st InlineCoater 500 under 2009-2010, vilket skulle medföra intäkter på 250-500 mkr beroende på mängden förbrukningsmaterial och service.

Kunden har dessutom tecknat order på två av dessa system för leverans under första halvåret 2009. Ordervärdet uppgår till 30 mkr. Till detta kommer förbrukningsmaterial och service, som kan uppgå till ytterligare lika mycket under en 5-årsperiod.

Affären är resultatet av en intensiv systemutveckling hos Impact Coatings. InlineCoater 500 lanserades hösten 2008 och är utvecklad för dygnet runt produktion av stora volymer.

Kunden, vars namn eller användningsområde ej kan avslöjas av konkurrensskäl, skall integrera beläggningsmaskinerna i sin produktion för förädling av sina produkter. Maskinerna kommer att användas i storskalig massproduktion. Trots systemens höga kapacitet, är denna satsning bara början på en mer omfattande kapacitetsuppbyggnad.

InlineCoater 500, Impact Coatings högprestandamaskin, lanserades under hösten 2008. Systemet bygger på samma principer som den mindre InlineCoater 300 men med ca 3 gånger högre kapacitet för att tillfredsställa de kunder som har allra störst volymbehov.

”Att ett stort, internationellt företag väljer Impact Coatings som leverantör till sin strategiska satsning på PVD-beläggningar är ett verkligt styrkebesked. Det visar inte bara att vår satsning på utveckling av högprestandamaskiner varit lyckosam, utan även att vi accepterats på den globala marknaden som en ledande leverantör. Affären är helt i linje med vår satsning på globala kunders behov av produktionsintegrerad PVD och vi räknar med fortsatta affärsmöjligheter med denna nya kund” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.

För Impact Coatings innebär affären ytterligare fokusering på systemtillverkning. Ytterligare nyanställningar planeras för att möta denna och andra kunders behov av flera system, förbrukningsmaterial, service och processutveckling.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD, Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580 alternativt Henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.