Impact Coatings tecknar gemensamt utvecklingsavtal med Hyundai Motor Company gällande högpresterande beläggningar för bränsleceller

2019-10-30

Impact Coatings AB (Sverige) och Hyundai Motor Company (Sydkorea) har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal för att samarbeta i utvecklingen av beläggningsteknologi för bipolära flödesplattor av metall, en nyckelkomponent för vätgasdrivna bränslecellsfordon.

Impact Coatings är en ledande leverantör av PVD-baserade beläggningslösningar för bränsleceller, med ett produkterbjudande som består av beläggningsmaterial, maskiner och tjänster. Globala fordonsproducenter och leverantörer, liksom andra företag som är aktiva inom utvecklingen av vätgasdriven energi, förlitar sig på Impact Coatings gällande innovation och expertis relaterad till högpresterande beläggningar av bränslecellplattor.

Hyundai är en av världens ledande biltillverkare och är i framkant gällande utveckling av bränslecellsfordon. I koncernen ingår Kia Motors Corporation, Hyundai Mobis och Hyundai Steel. Dess kommersiella verksamhet inom segmentet bränslecellsfordon inkluderar Hyundai NEXO SUV och, bland andra projekt, joint venture-projektet Hyundai Hydrogen Mobility i samarbete med H2 Energy (Schweiz), som omfattar en utrullning av 1 600 bränslecellsdrivna tunga lastbilar från 2019 till 2025.

Det gemensamma utvecklingsavtalet anger att företagen ska:

“… gemensamt forska kring och utveckla nya material, processer och utrustning för beläggningar för att applicera på bipolära flödesplattor inom en mängd olika applikationer, inklusive bränsleceller och/eller vätgasproduktion."

Avtalet specificerar, bland andra parametrar, sedvanliga kommersiella villkor som rör omfattning av arbete, exklusivitet, behandling av immateriella rättigheter och försäljningsstöd. Avseende exklusivitet ska teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för det gemensamma utvecklingsavtalet vara exklusivt för de två parterna under en bestämd tidsperiod. Som en del av avtalet kommer Impact Coatings att åta sig att etablera fysisk närvaro i Sydkorea för att påskynda det gemensamma utvecklingsinitiativet.

"Det här utvecklingsavtalet förenar Impact Coatings världsledande expertis inom PVD-ytbeläggning med Hyundais ledarskap inom fordons- och bränslecellsindustrin. Vi ser fram emot att tillsammans med Hyundai utveckla nästa generations beläggningslösningar och att etablera närvaro på den viktiga och strategiska placerade sydkoreanska marknaden,” säger Torbjörn Sandberg, VD på Impact Coatings.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Telefon: +46 768 43 43 76, eller e-mail:
torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Will Wright, VP Sales Asia-Pacific
Telefon: +46 706 98 25 75, eller e-mail: will.wright@impactcoatings.se

Jin Cha, Global PR Team / Hyundai Motor
Telefon: +82 2 3464 2128, eller e-mail: sjcar@hyundai.com

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019, kl 00:29 CET.

———————————————————