IMPACT COATINGS TECKNAR AVTAL MED GLOBAL TILLVERKARE AV METALLSKAL FÖR MOBILTELEFONER

2008-09-09

Amerikanska Interplex Industries Inc har valt Impact Coatings som samarbetspartner för att implementera PVD-beläggningar i företagets produktsortiment. Huvudmålet är den snabbt växande marknaden för PVD-belagda metallskal till mobiltelefoner.

En tydlig trend inom mobiltelefoni är att allt fler modeller förses med utvändiga komponenter eller hela skal av metall istället för plast. Nästa steg i denna trend är att förse metallkomponenterna med en reptålig PVD-beläggning som kan utföras i olika färger.

De tekniska kraven på dessa skikt är emellertid mycket höga. Med Impact Coatings system InlineCoater kan dessa krav tillgodoses till konkurrenskraftig kostnad.

Samarbetet innebär att parterna bildar en global allians för att tillsammans tillgodose existerande och framtida behov av PVD-belagda metallprodukter för handhållen elektronik.

“We are very excited to work with Impact Coatings,” said Brian Tracey, Interplex’s Group Vice President of Business Development. “Together, Interplex and Impact Coatings will offer customers state-of-the-art PVD solutions to help meet the industry’s growing demand for decorative metal products. The addition of PVD represents a key milestone for Interplex’s support to the mobile device industry.”

”Tack vare Interplex globala närvaro kan samarbetet snabbt leda till en omfattande volym. För Impact Coatings del innebär det leveranser av system och förbrukningsmaterial samt royalty per producerad detalj för de processer Impact Coatings utvecklat.” säger Torsten Rosell, Impact Coatings styrelseordförande.

Interplex har kapacitet för precisionstillverkning av metallprodukter för t ex mobiltelefoner på alla väsentliga marknader. Totalt ingår 33 fabriker med sammanlagt över 4000 anställda i gruppen. Avsikten är att på sikt kunna erbjuda PVD-beläggningar på alla kontinenter.

En första nyckelkund har tidigare verifierat och godkänt Impact Coatings beläggningsalternativ. Nästa steg är en fullskalig produktionsverifiering i Interplex fabrik i Ungern. För detta ändamål levereras en första InlineCoater 300, vilken förvärvas av Interplex efter godkänd produktionsverifiering. För att förbereda volymupprampning har tillverkning inletts av två stycken InlineCoater 500, vilket är en större produktionsmaskin.

Då Interplex dessutom är en stor tillverkare av metallkomponenter till elektriska kontakter, diskuteras samarbete även inom detta område.

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD-beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater överlägsen produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten.

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.