IMPACT COATINGS TECKNAR AVTAL MED FCI

2014-10-07

FCI Electronics, en världsledande tillverkare av elektriska kontakter och kontaktsystem, har utvärderat Impact Coatings ytbeläggning Silver MaxPhase™, framtagen för att ersätta guldplätering av elektriska kontakter. Detta har föranlett att parterna nu tecknat ett avtal avseende kommersialisering av kontaktbeläggningen.

Enligt det inledande tvååriga samarbetsavtalet kommer FCI att marknadsföra och sälja elektriska kontakter ytbehandlade med Impact Coatings patenterade beläggningslösning Silver MaxPhase till sina kunder. Bland kunderna till FCI återfinns flera av världens största elektroniktillverkare. Impact Coatings kommer att supportera FCI med tekniskt kunnande, säljstöd och kapacitet för framställning av kundprover.

För Impact Coatings innebär avtalet en kraftfull kanal till viktiga slutkunder. FCI har bättre möjlighet att påverka dessa kunder att välja Silver MaxPhase istället för vanlig guldplätering. FCI erhåller exklusiv rätt till Silver MaxPhase för vissa applikationer, vilka är definierade i avtalet.

Impact Coatings är garanterad en intäkt på 150 000 Euro för tjänster under samarbetets första år, men avsikten är  att skapa en efterfrågan som motiverar FCI att investera i beläggningssystem från Impact Coatings.

Silver MaxPhase ersätter guld på elektriska kontakter. Lösningen medför både lägre kostnad och bättre ledningsförmåga. Tack vare att beläggningen sker med PVD (physical vapor deposition) istället för med elektroplätering, minskar hanteringen av giftiga kemikalier i produktionen. Det här följer FCIs vision om att tillhandahålla mer miljövänliga produkter till marknaden. Impact Coatings maskiner för Silver MaxPhase-beläggning kan användas utan de miljölicenser som krävs för plätering.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.