IMPACT COATINGS TECKNAR AVTAL MED BORIT NV

2016-02-24

Impact Coatings AB har tecknat ett ramavtal med belgiska Borit NV. Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase™-beläggningar till Borits kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien. Borit NV är en av de viktigaste leverantörerna av bipolära metallplattor för bränsleceller och elektrolys. Installation av en integrerad systemlösning för PVD-beläggning är planerad till 2017.

"Samarbetet är ett strategiskt steg för oss och en bekräftelse på att Impact Coatings har en viktig roll i att tillfredsställa den ökande efterfrågan av högeffektiva bränsleceller" – säger Henrik Ljungcrantz, divisionschef MaxPhase.

Borit NV är en leverantör av helhetslösningar för produktion av bipolära enheter för bränsleceller och elektrolys. Eftersom efterfrågan på bipolära metallplattor växer snabbt, utökar Borit sina produktionsanläggningar. Bränslecellsdrivna fordon är en viktig drivkraft för den globala efterfrågetillväxten av bränsleceller.

Impact Coatings kommer att installera och driva en produktionsenhet för att belägga Ceramic MaxPhase integrerad i Borits produktionslinje. Att ha intern beläggningskapacitet medför att Borit kan erbjuda sina kunder en mycket effektiv produktionsmiljö för bipolära metallplattor. Impact Coatings kommer också att leverera förbrukningsmaterial och tjänster. Avtalet består dels av en grundinvestering, dels av efterföljande royaltyersättning för användning av Impact Coatings patenterade Ceramic MaxPhase-process.

"Beläggning med Ceramic MaxPhase används redan av flera av våra kunder och vi är glada att kunna integrera denna möjlighet i en av de modernaste produktionsanläggningarna för bipolära plattor inom EU"- säger Luc Wanten, VD för Borit NV.

Bipolära plattor separerar de enskilda cellerna i bränsleceller. Tack vare egenskaper som låg vikt och låg kostnad har bilindustrin valt metallplattor, före grafitplattor, för fuel cell electrical vehicles (FCEV). Prestanda och livslängd på bränslecellen förstärks ytterligare genom att täcka metallplattorna med en elektriskt ledande och korrosionsbeständig tunnfilmbeläggning baserad på PVD-teknik.

Ceramic MaxPhase är en PVD-beläggning speciellt utvecklad av Impact Coatings för bränslecellstillämpningar. Beläggningen anses vara ledande, både vad gäller prestanda och kostnad, i tillverkningen av proton exchange membrane (PEM) bränsleceller avsedda för FCEV.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.