IMPACT COATINGS TECKNAR AVTAL MED ADCONTACT

2007-11-09

Avtalet avser marknadsföring av Maxfas, beläggningsmaterialet som kan ersätta guld på elektriska kontakter, samt beläggningssystem för detta. Samarbetet ger Impact Coatings tillgång till väletablerade relationer med såväl svenska slutkunder som globala kontaktdonstillverkare, liksom till likartade distributörer i andra länder.

Adcontact är en väletablerad leverantör av kontaktdon från ett antal globalt verksamma kontaktdonstillverkare. Den centrala marknadspositionen befästs av att Adcontact dessutom levererar kvalificerad teknisk support kring val och konstruktion av kontakter samt kontaktrelaterad problemlösning. Samarbetet med Impact förstärker Adcontacts roll som rådgivare och problemlösare.

Samarbetet inleds genom en gemensam aktivitet i samband med mässan Productronica i München. Parterna ingår också gemensamt i det konsortium som avser att lansera en ny släpvagnskontakt för personbilar och räknar med att flera liknande projekt ska kunna etableras.

”Adcontact utgör ett praktexempel på den typ av partner vi söker för att hitta genvägar till både slutkunder och kontaktdonstillverkare i och med att de också står för ett gediget praktiskt kunnande om kontaktdon” säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.