IMPACT COATINGS TAR NY STORORDER I KINA OM 50 MSEK

2017-10-02

· Order på sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology
· Leverans under 2018 och 2019
· Totalt ordervärde 50 miljoner SEK, exklusive service och förbrukningsmaterial

Impact Coatings, som utvecklar och säljer sin världsledande patenterade teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har tecknat ett avtal med den kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology. Avtalet omfattar leverans av sex beläggningsmaskiner under 2018 och 2019 till ett totalt värde av 50 miljoner kronor, exklusive service och förbrukningsmaterial.

Huaqing Power Technology i Ganzhou är en snabbt växande aktör i den kraftigt expanderande och statsunderstödda bränslecellsbranschen i Kina. Huaqing har byggt sin första fabrik på 10 000 kvadratmeter som nu tillförs toppmodern produktionsutrustning. Impact Coatings har som en av de första leverantörerna valts som strategisk partner.

”Det är de lokala myndigheterna i Ganzhou som driver på utvecklingen av New Energy Vehicles. Målsättningen är att så snart som möjligt ersätta dieseldrivna stadsbussar och lätta lastbilar med bränslecellsdrift”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

Kina är det land i världen som mest målinriktat verkar för en omställning till en förbättrad miljö genom kraftfull satsning på bränsleceller och vätgasdrivna fordon. Staden Ganzhou har god ekonomi tack vare naturtillgångar i form av värdefulla och sällsynta metaller. Delar av dessa intäkter återinvesterar provinsen i utvecklingen av fordon för bränslecellsdrift.

Avtalet med Huaqing gäller leverans av teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor. Impact Coatings ska leverera sex beläggningsmaskiner – InlineCoater™- under 2018 och 2019. Tillverkning och leverans av maskinerna sker i tre omgångar om två maskiner per gång. Betalning sker som en kombination av förskott och vid leverans för varje omgång.

”Avtalet med Huaqing Power Technology är resultatet av en målmedveten och fokuserad satsning på den kinesiska bränslecellsmarknaden. Affären är ytterligare ett bevis på att vårt strategiska vägval att satsa på bränslecellsmarknaden är rätt och att vårt speciella fokus på Kina betalar sig”, säger Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Lars-Erik Nordell, styrelseordförande
Tel: 070-564 06 55 eller e-mail: lars-erik.nordell@nordellpartner.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017, kl. 08:30 CET.