IMPACT COATINGS TACKAR NEJ TILL KONTRAKT I TJECKIEN

2015-05-18

Kontraktsförhandlingarna avseende den upphandling som Impact Coatings vann och därför offentliggjorde den 2:a april, har avbrutits. Mot bakgrund av Bolagets rådande orderläge, de risker det presenterade kontraktet innebar samt det krympande tidsfönstret, har Impact Coatings dragit tillbaka sitt anbud.

Upphandlingen avsåg renovering och modernisering av ett äldre PVD-system från annan tillverkare placerat i Tjeckien. Projektet innehåller betydande tekniska och affärsmässiga risker, vilket inte var reglerat i upphandlingen. Trots långa och omfattande förhandlingar har parterna inte kunnat enas i fördelningen av dessa. De långdragna förhandlingarna har också medfört att tidsfönstret för att genomföra projektet på ett seriöst sätt blivit för kort, varför Impact Coatings till sist drog tillbaka sitt anbud.

Impact Coatings system-division kan därmed fokusera sina produktionsresurser på de tre ordrar avseende Bolagets egna system, som nyligen tecknats. Det sammanlagda ordervärdet för dessa uppgår till ca 17 MSEK. Avsikten är att verkställa dessa med befintliga resurser. Samtidigt fortgår affärsverksamheten med oförminskad styrka, nu förstärkt av tre nya referensaffärer. Skulle ytterligare order tecknas den närmaste tiden övervägs nyanställningar.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.