Impact Coatings styrelseordförande förvärvar teckningsrätter – förtydligande

2023-03-15

Impact Coatings AB:s (”Bolaget”) styrelseordförande Mark Shay har informerat Bolaget om att ca. 96.000 av hans totalt 150.000 erhållna teckningsrätter ej kan utnyttjas eftersom de är registrerade utanför den pågående företrädesemissionens geografiska jurisdiktion. För att tillåta honom att teckna sin pro rata andel och för att fullgöra sitt teckningsåtagande har han därför valt att förvärva motsvarande antal teckningsrätter. De teckningsrätter som Mark Shay erhöll och inte kan utnyttja kommer inte att överlåtas.